Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Santuoka

Santuokos sakramentas

Esminės santuokos savybės yra vienatinumas ir neišardomumas, kurios dėl sakramento krikščioniškoje santuokoje įgyja ypatingą tvirtumą. Santuokos sąjunga, kuria vyras ir moteris tarpusavyje sukuria viso gyvenimo bendrystę, savo prigimtimi skirtą sutuoktinių gerovei bei palikuonių gimdymui ir auklėjimui.

Santuokos sakramentą gali priimti pakrikštyti vyras ir moteris, sulaukę 18 m. amžiaus. Santuokos sakramentas teikiamas visada, tačiau advento ir gavėnios metu nedaromos iškilmingos jungtuvės, nes Bažnyčioje šis laikas yra skirtas vidiniam susitelkimui ir atgailai.

Jaunavedžių dėmesiui

Jungtuvės užsakomos prieš 5 (penkis) mėnesius. Bažnyčia pakeičia pavardes, todėl į CMS (santuokų rūmus) eiti nereikia.

 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė ( turi būti galiojantys bent mėnesį po santuokos).
 • Gimimo liudijimas.
 • Krikšto liudijimas arba laisvo statuso liudijimas iš tos bažnyčios, kur buvo įvykęs krikštas A4 formatu (liudijimas galioja 6 mėn.).
 • Pirmosios Šv. Komunijos liudijimas.
 • Sutvirtinimo sakramento pažymėjimas.
 • Šeimos Centro programos baigimo pažymėjimas. Sužadėtinių rengimas santuokos sakramentui. Koordinatorė: 8 674 54361; p. marijosseimoscentras@gmail.com
 • Jei tuokiamasi 3-ioje parapijoje, leidimas tuoktis už parapijos ribų,
 • Jei esate įregistravę santuoką metrikacijoje, tuomet reikia santuokos liudijimo.
 • Jei vienas iš sužadėtinių yra užsienietis, tuomet santuokos palaiminimas teikiamas po CMS įteisinimo., ir reikalingas santuokos liudijimas iš CMS.
 • Jei esate našlys/(-ė), reikia sutuoktinio/(-ės) mirimo liudijimo.
 • Liudininkų vardai, pavardės ir jų adresas. Abu liudininkai turi būti pilnamečiai ir psichiškai sveiki.
 • Žinoti savo motinų mergautines pavardes.

Dokumentai pristatomi ir pilnai sutvarkomi 30 dienų prieš santuoką.

Po santuokos palaiminimo, kviečiame pasidžiaugti ir pasveikinti jaunuosius mūsų bažnyčios vidiniame kiemelyje arba gamtos skverelyje prie skulptūros „Marija Dangaus Vartai“. Yra medinis stalas ir suolai trijų sakurų apsuptyje. Gamtos kampelis tinka ir fotosesijai (įvažiavimas iš Gegužių gatvės).

Pasiteiravimui: Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapija, Gegužių g. 57, Šiauliai. Sekretoriatas: 841 500 010,      klebonas – 8 685 29164.

Dėl leidimo susituokti už parapijos ribų

Jei santuoka sudaroma ne savo gyvenamosios vietos parapijoje, reikalingas leidimas susituokti už parapijos ribų. Jis išduodamas sužadėtinių faktinės gyvenamosios vietos ...
Pildyti

Prašymas dėl krikšto ir laisvo stovio pažymos (santuokai)

Krikšto ir laisvo stovio pažyma išrašoma Krikšto sakramento suteikimo parapijoje/bažnyčioje. Ji pažymi apie Krikšto sakramento priėmimą ir tai, kad asmuo ...
Pildyti

Prašymas dėl krikšto pažymos

Krikšto pažyma išrašoma Krikšto sakramento suteikimo parapijoje/bažnyčioje, pagal krikštų registracijos knygoje tai liudijantį įrašą. Aš, pateikdamas (-as) šį prašymą, patvirtinu, ...
Pildyti