Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

30 metų kunigystės jubiliejus

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje susitiko ir Šv. Mišias aukojo Kauno kunigų seminarijos 1991 m. laidos absolventai.

Žiūrėti transliaciją  Nuotraukų galerija

bažnyčios pAMALDŲ LAIKAS
Šv. mišios

SEKMADIENIAIS
08:00  Votyva
09:30  Jaunimo  
11:00  Vaikų 
12:30  Suma 
18:00  Vakaro 
ŠEŠTADIENIAIS
10:00 ir 18:00 (Vakaro)
ŠIOKIADIENIAIS (I-V)
08:00  Ryto 
18:00  Vakaro

kitos pamaldumo praktikos

Gegužinės pamaldos 17:00 
Birželinės pamaldos 17:00
Rožinio malda spalio mėn. 17:00
Kryžiaus kelio apmąstymas (gavėnios penktadieniais) - 17:00
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas 
Šv. Mišias.

sudėtinės šv. mišios >>>

Bažnyčia atidaroma 07:30, uždaroma 18:30.
Raštinės darbo laikas:  
I-V: 09:00 - 18:00   
VI-VII: po kiekvienų Šv. Mišių.
Pietūs: 13:00 - 14:00

Šiaulių švČ. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapija

Raštinės tel. 8 41 500 010
Raštinės darbo laikas: I-V:  09:00 - 18:00
Pietūs: 13:00 - 14:00
Gegužių g. 57, 78327 Šiauliai
info@mmnprasidejimas.lt
mmnprasidejimas.lt

Parama bažnyčiai

LT48 7180 0000 0170 0219 – AB Šiaulių bankas
LT32 7300 0100 0239 3246 – AB Swedbank
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Įmonės kodas: 192057666
Gegužių g. 57, 78327, Šiauliai