Žolinė – Marijos paėmimo į dangų šventė

Žolinė – Marijos paėmimo į dangų šventė

 

paveilelis

 

Šv. Mišios aukojamos

8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 18.00 val.

Prieš kiekvienas Šv. Mišias bus šventinami žolynai ir vaisiai.

 

Kasmet rugpjūčio 15 d. švenčiama Dievo Motinos paėmimo į dangų šventė mini Marijos mirtį ir jos kūno paėmimą į Dangų. Marijos kūno apsaugojimas nuo suirimo yra ženklas, kalbantis apie būsimą kiekvieno iš mūsų kūno prisikėlimą laikų pabaigoje.

Marijos dangun paėmimo šventė yra labai sena – visoje Bažnyčioje ji buvo švenčiama nuo 6 amžiaus. Pirmiausiai pradėta švęsti Rytuose ir buvo žinoma kaip Dievo Motinos Užmigimo (Dormitio) šventė. Seniausias rašytinis dokumentas, minintis tikėjimą Marijos kūno paėmimu dangun, siekia 4 amžių – jis pavadintas „Šventosios Dievo Motinos užmigimas“.

Dokumentas parašytas apaštalo Jono vardu, kuriam Kristus nuo kryžiaus pavedė savo Motiną. Tekste pasakojama apie Marijos mirtį, palaidojimą ir dangun paėmimą. Tradicija skirtingai įvardija Mergelės Marijos mirties vietą: ja laikoma ir Jeruzalė, ir Efezas, kur gyveno Jonas.

Švč. Mergelės Marijos paėmimas į dangų gyvenimo pabaigoje yra paskelbtas Katalikų Bažnyčios dogma. 1950 m. lapkričio 1 d. tai padarė popiežius Pijus XII dokumentu „Munificentissimus Deus“.

Nors Ortodoksų Bažnyčia taip pat švenčia Marijos užmigimą, tačiau nemato reikalo apibrėžti šio tikėjimo bažnytine dogma, argumentuodami tuo, kad Marijos kūno paėmimo į dangų tradicija yra nekelianti abejonių ir siekia apaštalų laikus.

Popiežius Pius XII aiškindamas dogmos turinį nuolat pamini, kad švč. Mergelė Marija mirė prieš būdama paimta į Dangų. Tą patį teigia tiek Rytų, tiek Vakarų krikščionių tradicijos.

Tačiau, kadangi Marijos paėmimo į dangų dogmos apibrėžime šis faktas neminimas, katalikai gali teisėtai tikėti, kad Marija nemirė prieš būdama paimta į Dangų.

< >