VIEŠPATIES KANČIOS SEKMADIENIS

VIEŠPATIES KANČIOS SEKMADIENIS

VERBOS

Kovo 29 d.

Tai sekmadienis prieš Velykas, kuriame paminimas iškilmingas Kristaus įžengimas į Jeruzalę, kada „gausiai susirinkusi į šventes minia sužinojo, kad Jėzus ateinąs į Jeruzalę. Žmonės pasiėmė palmių šakas ir išėjo jo pasitikti, garsiai šaukdami: „Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu – Izraelio karaliui!“ (Jn 12, 12).
 Šiam įvykiui prisiminti per Verbas šventinamos palmių, alyvmedžių ar kitų medžių šakelės, vadinamos verbomis.

Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka.
Verbos bus šventinamos prieš kiekvienas Šv. Mišias.
Prieš Sumos Šv. Mišias procesija.

< >