Velykos parapijoje

  • VERBŲ SEKMADIENIO ŠV.MIŠIOS- (Balandžio5 d.)

  • DIDŽIOJO VELYKINIO TRIDIENIO PAMALDOS- (Balandžio 9-10-11 d.)

  • VELYKŲ PRISIKĖLIMO ŠV.MIŠIOS- (Balandžio 12 d.)

ŠV.MIŠIOS IR PAMALDOS VYKS UŽ UŽDARŲ DURŲ SU ĮJUNGTAIS LAUKE GARSIAKALBIAIS.

< >