Vasario mėnuo parapijoje.

 1. Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios).Žvakučių procesija prieš sumą 12:20 h.).Visose Šv. Mišiose šventinamos žvakės.
 2. Vasario 3 d. Šv. Blažiejus. Visose Šv. Mišiose laiminamos žvakės Šv. Blažiejaus garbei ir suteikiamas specialus palaiminimas.
 3. Vasario 5 d. Šv. Agota. Visose Šv. Mišiose šventinama duona ir vanduo Šv. Agotos garbei.
 4. Vasario 8 d.-Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena.
 5. Vasario 11 d. Lurdo Švč. M. Marija. Pasaulinė ligonių diena. 11 h. Šv. Mišiose melsimės už ligonius , ir kurie norės, suteiksime ligonių patepimo sakramentą.
 6. Vasario 12 d. 18:30 h. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „ Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.
 7. Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Sumos metu (12:30 h) meldžiamės už Tėvynę.
 8. Vasario 22 d. –Šv. Petro, Apaštalo, Sostas.
 9. Vasario 26 d.-Pelenų Diena. 11 val. Šv. Mišiose šventinami ir barstomi pelenai. Velykos balandžio 12 d.
 10. Gavėnioje kryžiaus kelias sekmadieniais 12 h. ir penktadieniais 17:30 h. Graudūs verksmai sumos metu.
 11. EAN-45. Eucharistinė Adoracijos Naktis iš vasario 28 d. penktadienio į vasario 29 d. šeštadienį.
 12. Parapijoje steigiama stalo teniso žaidimo grupės.( vaikų, jaunimo, suaugusiųjų). Registruokitės zakristijoje arba klebonijos raštinėje. Esate laukiami.
< >