ŠVČ. TREJYBĖ

ŠVČ. TREJYBĖ

2015 m. gegužės 31 d. (Sekmadienis)

Trejybė – kas tai?

Kaip suvokti švč. Trejybę? Ką ji reiškia? Sąvokos „Trejybė“ tiesiogiai Biblijoje nerandame, bet ji puikiai apibūdina mūsų Dievą. Šventajame Rašte Dievas pristatomas kaip Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia ir kartu visuomet pabrėžiama, kad egzistuoja tik vienas ir vienintelis Dievas.  
Sūnus (Jėzus) yra Dievas. Tėvas yra Dievas. Šventoji Dvasia yra Dievas. Tai jokiu būdu nereiškia, kad egzistuoja trys Dievai. Trejybė – tai vienas Dievas trijuose asmenyse. Dėl mūsų netobulumo ir ribotumo kartais pasidaro sunku tai suvokti. Pati Trejybės esmė neprieinama žmogiškam supratimui, o tuo labiau paaiškinimui. Dievas yra žymiai didesnis nei mes, neaprėpiamas, todėl mes negalime tikėtis, kad galėsim iki galo Jį suprasti.
Galime pabandyti netradiciškai paaiškinti Trejybę. Kaip pavyzdį pasitelkime vandenį (H2O). Juk egzistuoja kelios vandens būsenos: vanduo, ledas ir garai. Išorinės jo formos labai skiriasi, bet esmė ir formulė ta pati – H2O.  
Trejybės asmenys neužsisklendę savyje; kiekvienas jų visiškai atsigręžęs į kitus du. Gailestingumo ir begalinės meilės Tėvas yra nelygstamai pirminė versmė, iš kurios trykšta visa dievystė. Sūnus yra atvaizdas arba Žodis, atspindintis ir tobulai išreiškiantis Tėvą. Šventoji Dvasia yra ryšys, jungiantis Tėvą ir Sūnų. Asmuo, išreiškiantis abipusę jų meilę. Tokia bendrystė turėtų egzistuoti tarp visų protingųjų būtybių, angelų ar žmonių.
Štai keletas Biblijos vietų, kuriose lyg iš dėlionės detalių galime įsivaizduoti „Trejybės paveikslą“:

Yra tik vienas Dievas:
– „Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito; be manęs nėra dievo!“ (Iz 45,5)
– „Nėra jokių dievų, tik vienas Dievas“ (1 Kor 8,4)

Jėzus yra Dievas vienybėje su Tėvu:
– Jėzus sakė: „Aš ir Tėvas esame viena.“ (Jn 10,30)
– „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“ (Jn 14,9)
– „Ir kas mane mato, mato tą, kuris mane siuntė.“ (Jn 12,45)

Šventoji Dvasia:
– „O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo.“ (Rom 8,9)
– „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos Dvasią. (Jn 14,16-17)

Visų Trijų bendras veikimas:
– Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. (Lk 1,35)
– Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.“ (Mt 3, 16-17)
Tai tik labai trumpos ištraukos iš Šventojo rašto. Jei skaitysime daugiau, pamatysime, kad Trejybės paveikslas atsiskleidžia žingsnis po žingsnio. Trejybė nėra matematinė lygtis, turinti nežinomuosius ir teisingą atsakymą, bet atskleidžia Dievo visapusiškumą ir tobulumą.

 

(Informacijos šaltinis: www.bernardinai.lt)

< >