ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS  (Devintinės)

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės)

2016 m. gegužės 29 d.

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo – šventė, iškilmingai švenčiama sekmadienį po Švč. Trejybės. Ji dar vadinama Devintinės, t. y. devintoji diena po Sekminių arba Dievo Kūno šventė. Religinė šventės dalis yra skirta pagarbinti Švč. Sakramentui, paliktam žmonėms Eucharistijoje (Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė Vakarų Bažnyčioje buvo įvesta XIII a.). Rengiamos iškilmingos procesijos, šventinami žolynai, vainikai, beržų šakos – jie vadinami „Devintinio žolelėmis“ ir vartojami visokiai apsaugai.

Nuo įprastinės eucharistinės procesijos ši skiriasi tuo, kad sustojama prie keturių papuoštų altorėlių ir giedamos visų keturių Evangelijų ištraukos. Evangelijos ištrauka pagal Matą kalba apie Jėzų Mokytoją. Evangelijos ištrauka pagal Morkų pristato Jėzų – nežemiškų galių valdytoją – stebukladarį. Evangelijos ištrauka pagal Luką pateikia žinią apie Kristų – Eucharistijos įsteigėją. Ištrauka pagal Joną pristato mums Jėzų – dieviškos gyvybės davėją.

Mūsų bažnyčioje Devintinių iškilmės tvarka:

8.00 val. Šv. Mišios

Po 9.30 val. aukojamų Šv. Mišių Eucharistinė procesija:

1-oji stotis – Gytarių ir Korsako gatvių sankryžoje;

2-oji stotis – prie Gytarių progimnazijos;

3-oji stotis – prie Sandoros progimnazijos;

4-oji stotis – bažnyčia.

Po Eucharistinio palaiminimo šeimų, vaikų ir žolynų šventinimas.

 

11.00 val. Šv. Mišių nebus.

12.30 val. Šv. Mišios – Suma

18.00 val. Šv. Mišios

 

Nuotraukas žiūrėti…

< >