ŠV. JUOZAPO DARBININKO ATLAIDAI

ŠV. JUOZAPO DARBININKO ATLAIDAI

2016 m. gegužės 1 – oji

Pirmasis mėnesio sekmadienis ir Šv. Juozapo darbininko atlaidai.

Po Sumos Šv. Mišių bus daroma Eucharistinė procesija.

Šventasis Juozapas, Nazareto amatininkas, savo darbu padėjo pragyventi Marijai ir Jėzui. Jis mokė Dievo Sūnų žmonių darbo. Jis yra visų darbininkų pavyzdys ir globėjas. Ši šventė naujai nušviečia darbo kilnumą: krikščioniui darbas nėra vien tik būdas tobulinti gamtą ir pasitarnauti savo brolių ir seserų bendruomenei; jis taip pat leidžia artimai dalintis Dievo Sūnaus, tapusio žmogumi, būtimi, ir kviečia su darbu neatskiriamai susijusius kentėjimus jungti prie Kristaus kentėjimų. Šitaip suvokiant darbas yra kelias Dievo link.

V. PIJAUS X MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ, DARBININKŲ PAVYZDĮ

Garbingasis šventasis Juozapai, visų dirbančiųjų pavyzdy!

Išmelsk man malonę dirbti atgailos dvasia,

kad taip atsiteisčiau už daugybę savo nuodėmių;

dirbti sąžiningai ir labiau žiūrėti savo pareigų

vykdymo nei asmeninių polinkių;

dirbti su dėkingumu ir džiaugsmu, laikydamas garbe

savo darbu panaudoti ir ugdyti iš Dievo gautas dovanas;

dirbti tvarkingai, ramiai, santūriai ir kantriai,

niekada nebėgant nuo nuovargio ir sunkumų.

O ypač gauk malonę, kad dirbčiau

gryna dvasia ir neieškodamas savęs,

visada turėdamas prieš akis mirtį ir apyskaitą,

kurią turėsiu duoti dėl veltui sugaišto laiko,

dėl nepanaudotų talentų,

nepadarytų gerų darbų ir dėl tuščio puikavimosi pasisekimuose,

kuris taip kenkia Dievo darbui.
Viskas Jėzui, viskas per Mariją, viskas pagal tavo pavyzdį,

patriarche Juozapai!

Tebūna tai mano šūkis gyvenime ir mirties valandą.

Amen.

< >