SUTVIRTINIMO  SAKRAMENTO  TEIKIMAS

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO TEIKIMAS

ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOJE

2015 m.pav pav

 

Sutvirtinimo Sakramento simboliai:

Raudona spalva — ugnies ir kraujo, karštos meilės ir aukos dvasios simbolis.

Sekminių dieną ant apaštalų nusileido Šventoji Dvasia.

Aliejus (Krizma) — Didįjį Ketvirtadienį vyskupo katedroje pašventintas kvapnus

alyvų aliejus, skirtas patepti ką tik pakrikštytuosius, sutvirtinamuosius ir

šventimais Dievui pašvęstuosius — kunigus ir vyskupus.

Aliejus yra tvirtumo, džiaugsmo ir stiprybės ženklas.

 

Šventosios Dvasios dovanų ir jų vaisių apibūdinimas.
Tinka suaugusiųjų ir jaunimo sielovadai.

 

Šventosios Dvasios dovanos (žr. Iz 11, 1-2)

Išmintis     –  Šventosios Dvasios dovanų visuma, leidžianti apžvelgti, įvertinti ir suvokti savo gyvenimą.
Supratimas  –  širdimi ir protu suvokti Šventąjį Raštą, liturgiją, melstis ir vertinti tiesą.
Patarimas    –  ištirti Dievo valią kasdieniame gyvenime: ką daryti, kaip auklėti, kaip  vadovauti…
Tvirtumas    –  laikytis tikėjimo, juo didžiuotis ir nesigėdyti, nugalėti savo ydas, tvardytis.
Žinojimas    –  kaip bendrauti su žmonėmis, vertinti ir naudoti daiktus, daryti nuosaikius  sprendimus.
Maldingumas  –  gerbti žmones, šventus daiktus ir vietas, imtis artimo meilės tarnystės.
Pagarbi baimė  –  nuostata gerbti ir vertinti Viešpatį ir žmones.

 

Šventosios Dvasios dovanų vaisiai (žr. Gal 5, 22-23)

Meilė – ištvermingai mylėti, gerbti ir branginti Dievą bei artimą.
Džiaugsmas – vidinė nuostata šviesiai laikytis Dievo prieglobstyje, net ir ištikus sunkumams.
Ramybė – taikingai sugyventi su Dievu, žmonėmis, ypač artimaisiais, ir savimi.
Kantrumas – iš meilės išlaikyti pusiausvyrą, kai liūdna, nepatogu ir sunku.
Maloningumas – su meile išklausyti, padėti, patarnauti.
Gerumas – ugdyti teisingumą, laikytis tiesaus kelio, nors aplinka ir klaidintų.
Romumas – rasti vidinę išeitį, kai sunku, nesiseka, nusivylus.
Meilumas – su visais elgtis švelniai.
Ištikimybė – asmenims, šeimai, bendruomenei ir sau.
Susilaikymas – savitvarda.
Kuklumas – santūriai ir dorai kalbėti, rengtis, elgtis, bendrauti.
Skaistumas – galėti žvelgti Dievui į akis ir gerbti savo bei kitą asmenį.

 

Sutvirtinimo Sakramentas

bus teikiamas:

balandžio 25 d.18.00 val.

gegužės 02 d.18.00 val.

gegužės 16 d.18.00 val.

Sutvirtinimo Sakramentą teiks J. E. Eugenijus Bartulis,

Šiaulių vyskupas

———————————————————————————————–

2015 m. balandžio 25 d. prieš  vakarines  Šv. Mišias mūsų bažnyčioje tvyrojo  susikaupimas ir ramybė. Visi laukė atvykstančio Šiaulių vyskupo J. E. Eugenijaus Bartulio, kuris turėjo suteikti 102 jaunuoliams Sutvirtinimo Sakramentą.
Šv. Mišiose giedojo bažnyčios Jaunimo choras, kuriam  vadovauja varg. Andrius Bartulis.
Keletas akimirkų iš šios gražios šventės:

 

 

 

 

< >