Specialus-info

 

  • Rugpjūčio 28 d./penktadienį/ 11 val. mūsų bažnyčioje lankysis:-
  • Asociacija-TFP-Tradicija, Šeima, Nuosavybė, ginanti ir propaguojanti katališkąsias vertybes., įvardintas organizacijos pavadinime. Ši organizacija atvyksta su Marija, Fatimos Mergele, Dievo Motina.
  • Kreipiamės į Mariją, Fatimos Mergelę, visus pavesdami jos globai:- –„Esame tikri, jog kiekvienas iš mūsų brangus tavo akyse, nes tau nesvetima jokia mūsų širdies patirtis. Saugoki mūsų gyvenimus savo glėbyje ir visus mus veski šventumo keliu.“
  • Po Šv. Mišių galėsime asmeniškai pasimelsti prie Fatimos Mergelės, nusipaveiksluoti ir gausime dovanų- kalendorių kitiems metams.

 

Esate laukiami

< >