Spalio mėnuo parapijoje

 

  1. Spalinės rožinio pamaldos 17:30.
  2. Spalio 4 d. pasaulinė vaikučių adoracijos šventė: 10 val. darželių vaikučiai ir 15 val. progimnazijų vaikučiai.
  3. Spalio 5 d. 18:30 val. koncertas.
  4. Spalio 6 d. 13:30 koncertas.
  5. Spalio 9 d. 18:30 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „ Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.
  6. Spalio 20 d. – Pasaulinė Misijų diena. Minimos misijos ir misionieriai, renkamos aukos misijų veiklai paremti.
  7. Spalio 22 d. Šv. Jonas Paulius II, popiežius.

Esate laukiami

< >