Spalio – lapkričio mėn.

1. Spalio mėnesį 17:30 val. kalbėsime rožinį.
2. Spalio 4 d. – 16-oji viso pasaulio vaikų Švč.
Sakramento adoracijos diena. 10 val. – darželinukai
ir 15 val. mokyklinukai.
3. Spalio 16 d. – antradienį – koncertas 17:30.
4. Spalio 21 d. – Misijų sekmadienis. Per sumą ir po
sumos ( 12:30 ) koncertas:-dainininkė Judita Leitaitė,
pianistas ir vargonininkas Jurijus Suchanovas,
smuikininkė Paulina Daukšytė.
5. Spalio 22 d. yra minimas Šv. Jonas Paulius II
6. Lapkričio 1 d. – Visi šventieji. Šv. Mišios sekmadienių
tvarka ir vakare 18 val. iškilmingos vėlinių Šv. Mišios
su geduline procesija bažnyčioje.
7. Lapkričio 2 d.- -Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės
). Šv. Mišios sekmadienių tvarka.
8. Lapkričio 24 d. (šeštadienį) į lapkričio 25 d.
(sekmadienį) Eucharistinė Adoracijos Naktis.(EAN).
9. Lapkričio 25 d. – Kristus, Visatos Valdovas (Kristus
Karalius ). Renkamos aukos kunigų seminarijai.

Esate visi laukiami

< >