Šiaulių miesto ikimokyklinukų Šv. Mišios

Šiaulių miesto ikimokyklinukų Šv. Mišios

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, 2015 m. gegužės 25 d. 10.00 val., vyko Šiaulių m. pietinio rajono ikimokyklinukų Šv. Mišios.

Ankstyvą šiltą ir saulėtą rytą bažnytėlė laukė iš viso pietinio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikučių.

DSC_9841

Pasipuošę ir gerai nusiteikę, vadovių, auklėtojų bei šeimininkučių lydimi, jie sugužėjo į savo parapijos bažnyčią.
Prie altoriaus išsirikiavo Festivalio ,,Giesmių pynė Marijai“ dalyviai:
        L/d ,,Kregždutė“, l/d ,,Eglutė“, l/d ,,Žiburėlis“, l/d ,,Gintarėlis“ ir l/d ,,Voveraitė“, kuriems vadovavo organizatorė Diana Polekienė.
Vaikučių Šv. Mišias pradėjo mokytoja Renata Janušauskienė giedant giesmę ,,Sveika, O Marija.“, jai pritarė vaikučių choras. Labai nuoširdžiai buvo giedamos giesmės ,,Ačiū Tau.“ ir ,,Aš Jums atsiųsiu rožių lietų.“
Buvo atliekama Dievo žodžio liturgija:
      Mokytoja Saulė Skęstenienė skaitė skaitinį iš Siracido knygos, darželio auklėtinė Skaistė Kančiauskytė giedojo psalmę, kuriai pritarė Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios vargonininkas  Andrius Bartulis, parapijos klebonas mons. Vytautas Kadys skaitė evangeliją, sakė homiliją, bendruomenės maldoje meldėsi už susirinkusius vaikučius, tėvelius, senelius, mokytojus. Po to vyko šios parapijos klebono nuoširdus ir nuotaikingas bendravimas su vaikučiais. … klebono paprašyta pakelti rankeles, kurie buvo pakrikštyti šioje bažnyčioje, per bažnyčią nuvilnijo rankelių jūra… .
Šv. Mišias užbaigė visi giedodami giesmes ,,Angelo sparnas“ ir ,,Tik su Tavim“. Visos giesmės buvo atliekamos su judesiais. Dainorėliams buvo įteiktos Švietimo skyriaus dovanėlės.
Klebonui pasiūlius, visi su džiaugsmu sutiko nusipaveiksluoti prie šventovės ir su gera nuotaika išsiskirstė į savo darželius.

 

< >