Sausio mėnuo parapijoje

  • Sausio 1 d. Švč. M. Marija – Dievo Gimdytoja.

Šv. Mišios aukojamos: 9:30, 11:00, 12:30 ir 18:00 val.

  • Sausio 6 d. Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai). Šv. Mišios aukojamos 8:00; 9:30; 11:00 ir 18:00 val.
  • Sausio 12 d. sekmadienį 12:30 val.(sumos) Šv. Mišių nebus.
  • Sausio 12 d. 12 val. Šiaulių arenoje vyks Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė.
  • Sausio 13 d. 18:30 val. koncertas.
  • Sausio 18-25 d. –maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
  • Sausio 19 d.-Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena.
  • Sausio 22 d. 18:30 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „ Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.
  • Sausio 26 d. –Dievo Žodžio sekmadienis.
  1. Parapijoje steigiama stalo teniso žaidimo grupės.( vaikų, jaunimo, suaugusiųjų). Registruokitės zakristijoje arba klebonijos raštinėje.

Esate laukiami

< >