Santuoka

Santuokos sakramentas.

Esminės santuokos savybės yra vienatinumas ir neišardomumas, kurios dėl sakramento krikščioniškoje santuokoje įgyja ypatingą tvirtumą. Santuokos sąjunga, kuria vyras ir moteris tarpusavyje sukuria viso gyvenimo bendrystę, savo prigimtimi skirtą sutuoktinių gerovei bei palikuonių gimdymui ir auklėjimui.

Santuokos sakramentą gali priimti pakrikštyti vyras ir moteris, sulaukę 18 m. amžiaus. Santuokos sakramentas teikiamas visada, tačiau advento ir gavėnios metu nedaromos iškilmingos jungtuvės, nes Bažnyčioje šis laikas yra skirtas vidiniam susitelkimui ir atgailai.

Jaunavedžių dėmesiui

 

 1. Jungtuvės užsakomos prieš 5 (penkis) mėnesius. Bažnyčia pakeičia pavardes, todėl į CMS (santuokų rūmus) eiti nereikia.

 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė ( turi būti galiojantys bent mėnesį po santuokos).

 3. Gimimo liudijimas.

 4. Krikšto liudijimas arba laisvo statuso liudijimas iš tos bažnyčios, kur buvo įvykęs krikštas A4 formatu (liudijimas galioja 6 mėn.).

 5. Pirmosios Šv. Komunijos liudijimas.

 6. Sutvirtinimo sakramento pažymėjimas.

 7. Šeimos Centro programos baigimo pažymėjimas. Sužadėtinių rengimas santuokos sakramentui. Koordinatorė : 8. 674. 54361; p. marijosseimoscentras@gmail.com

 1. Jei tuokiamąsi 3-ioje parapijoje, leidimas tuoktis už parapijos ribų,

 2. Jei esate įregistravę santuoką metrikacijoje, tuomet reikia santuokos liudijimo.

 3. Jei vienas iš sužadėtinių yra užsienietis, tuomet santuokos palaiminimas teikiamas po CMS įteisinimo., ir reikalingas santuokos liudijimas iš CMS.

 4. Jei esate našlys/(ė), reikia sutuoktinio/(ės) mirimo liudijimo.

 5. Liudininkų vardai, pavardės ir jų adresas. Abu liudininkai turi būti pilnamečiai ir psichiškai sveiki.

 6. Žinoti savo motinų mergautines pavardes.

 7. Dokumentai pristatomi ir pilnai sutvarkomi 30 dienų prieš santuoką.

Pasiteiravimui: Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapija. Gegužių g. 57, Šiauliai.         Sekretoriatas: 841.500 010.      klebonas-8.685.29164.

 

 

< >