Rugsėjo – spalio mėn.

Rugsėjo – spalio mėn.

  • Rugsėjo 7-16 dienomis atlaidai Šiluvoje.
  • Rugsėjo 7-8-9 d. – tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą.
  1. Rugsėjo 14 d. (penktadienį) į rugsėjo 15 d. (šeštadienį) Eucharistinė Adoracijos Naktis.(EAN).
  • Rugsėjo 22-23 dienomis Popiežius Lietuvoje.
  • Rugsėjo 23 d. sekmadienį mūsų bažnyčioje Šv. Mišios tik 8:00 val. Esate visi kviečiami vykti į Kauną ir kartu su popiežiumi švęsti Eucharistiją.
  • Rugsėjo 30 d. – sekmadienį 12:30 val. automobilių šventinimas. Meldžiamės už vairuotojus ir keliuose žuvusius.
  • Spalio mėnesį 17:30 val. kalbėsime rožinį.
  • Spalio 4 d. – 16-oji viso pasaulio vaikų Švč. Sakramento adoracijos diena.
  • Spalio 21 d. – Misijų sekmadienis.
  1. Spalio 22 d. yra minimas Šv. Jonas Paulius II.

Esate visi laukiami

< >