Rugpjūčio mėnuo parapijoje

 1. Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija už kunigų pašaukimus: Pradžia:-rugpjūčio 14 d. 8:00 val. Pabaiga:-rugpjūčio 15 d. 8:00 val.
 2. Rugpjūčio 15 d.-ŽOLINĖ-Švč. M. Marijos Ėmimas į Dangų. Šv. Mišios vyks sekmadienių tvarka. Visose Šv. Mišiose bus šventinama šių metų derliaus vaisiai ir žolynai bei gėlės.
 3. Žolinės šventės tęsinys 15 val. Beržynėlio poilsio ir laisvalaikio parke. O 17 val.-Žaliūkių malūne.
 4. Rugpjūčio 25 d.-sekmadienį-Padėkos už laisvę diena. 9 val. Piligrimų eisena į Šiluvą:
  iš Tytuvėnų – vadovauja vysk. Eugenijus Bartulis
  • nuo Katauskių gyvenvietės – vadovauja vysk. Algirdas Jurevičius. 12 val. Šv. Mišios Šiluvos bazilikoje:
  Dėkojame Dievui už Tėvynės laisvę ir meldžiame pal. Mykolo Giedraičio užtarimo, kad mokėtume branginti laisvės dovaną ir tarnauti žmogui.
 5. Kviečiame mokytojus ir mokinius atliktį išpažintį ir priimti Šv. Komuniją prieš naujuosius mokslo metus.
 6. Parapijoje steigiama stalo teniso žaidimo grupės.( vaikų, jaunimo, suaugusiųjų). Registruokitės zakristijoje arba klebonijos raštinėje.

 

Esate laukiami

< >