Parapijos namai

2010 m. rugsėjo 26 d. pašventinti naujieji parapijos namai. Šiuose namuose įkurtos 4 katalikiškos klasės besiruošiantiems Pirmajai komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, Carito, parapijos salės, laidojimo namai (2 šarvojimo salės: Dievo gailestingumo ir Marijos užtarimo).

< >