Naujai pastatytų vargonų šventinimas įvyks 2018 m. gegužės 13 d. sekmadienį 12:30 val. Vargonus šventins Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, po Šv. Mišių šventinis koncertas.

Kviečiame į šventę

(daugiau…)

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

 2016 m. vasario 16 d. (Antradienį) Šv. Mišios aukojamos:8.00, 10.00, 17.00 ir 18.00 val.Šv. Mišių metu melsimės už...

21 – OJI ŠVČ. SAKRAMENTO GAVĖNIOS EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS

 2016 m. vasario 12 d. 20.00 val. – 2016 m. vasario d. 13 d. 5.30 val. (Iš penktadienio į šeštadienį naktį).GAVĖNIOS...

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

 2016 m. vasario 11 d. (Ketvirtadienis) Dieve, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, Tave meldžiame: stiprink ligonius,...

PELENŲ DIENA

   2016 m. vasario 10 d. (Trečiadienis) „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“ (plg. Pr 3,19). Pelenų...

ŠV. AGOTA, MERGELĖ, KANKINĖ

 2016 m. vasario 5 d.(Penktadienis) Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės...

ŠV. BLAŽIEJUS, VYSKUPAS – KANKINYS

2016 m. vasario  3 d.(Trečiadienis) Šv. Mišių metu tikintieji bus laiminami Šv. Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos...

KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ – GRABNYČIOS

  2016 m. vasario 2 d. (Antradienis)    Laimindamas žvakes, kunigas meldžia Dievą:„Tegul visi, kurie šiandien...

VARGONINĖS MUZIKOS KONCERTAS

 Maloniai kviečiame į ...        Sausio 31 d. t. y. sekmadienį po Sumos Šv. Mišių, gausus būrys tikinčiųjų...
< >