Bažnyčios 10 m. jubiliejaus akimirkos.

 

 

(Daugiau 10 m. jubiliejaus akimirkų spauskite čia…)

 


 

Naujai pastatytų vargonų šventinimas įvykęs 2018 m. gegužės 13 d. Vargonus šventino Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

 

(daugiau…)

Gruodžio mėnuo parapijoje

  Gruodžio 1 d. –advento pradžia. Šventiname Kalėdaičius /plotkeles/-Kūčių vakarienei. Kalėdaičius,...

Lapkričio mėnuo parapijoje

Lapkričio 1 d. –Visų šventųjų iškilmė. Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje. Šv. Mišios sekmadienių...

KVIEČIAME į 43-iąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

Šloviname Kristų Karalių 2019 m. iš lapkričio23-ios į lapkričio 24-ąją (iš šeštadienio į sekmadienį) Švč. M....

Spalio mėnuo parapijoje

  Spalinės rožinio pamaldos 17:30. Spalio 4 d. pasaulinė vaikučių adoracijos šventė: 10 val. darželių vaikučiai...

KVIEČIAME į 42-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

Nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiouotojo Sopulingąją Motiną 2019 m. iš...

Rugsėjo mėnuo parapijoje

    Rugsėjo 6-7-8 d. – tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Rugsėjo 14 d....

Rugpjūčio mėnuo parapijoje

Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija už kunigų pašaukimus: Pradžia:-rugpjūčio 14 d. 8:00 val. Pabaiga:-rugpjūčio 15...

KVIEČIAME į 41-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

Garbiname Švč. Jėzaus Širdį ir gerbiame Nekaltąją Švč. Mergelės Motinos-Marijos Širdį 2019 m. iš birželio 28-osios...
< >