Bažnyčios 10 m. jubiliejaus akimirkos.

 

 

(Daugiau 10 m. jubiliejaus akimirkų spauskite čia…)

 


 

Naujai pastatytų vargonų šventinimas įvykęs 2018 m. gegužės 13 d. Vargonus šventino Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

 

(daugiau…)

KVIEČIAME į 44-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

Maldaujame Viešpatį Dievą susitaikymo, ramybės ir taikos malonių viso pasaulio žmonių tarpusavio santykiuose 2019 m. iš...

KALĖDINIAI SKELBIMAI

  *Gruodžio 24 d. Šv. Kalėdų nakties Bernelių Šv. Mišios 22.00 val. *Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų rytas ir Šv....

Gruodžio mėnuo parapijoje

  Gruodžio 1 d. –advento pradžia. Šventiname Kalėdaičius /plotkeles/-Kūčių vakarienei. Kalėdaičius,...

Lapkričio mėnuo parapijoje

Lapkričio 1 d. –Visų šventųjų iškilmė. Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje. Šv. Mišios sekmadienių...

KVIEČIAME į 43-iąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

Šloviname Kristų Karalių 2019 m. iš lapkričio23-ios į lapkričio 24-ąją (iš šeštadienio į sekmadienį) Švč. M....

Spalio mėnuo parapijoje

  Spalinės rožinio pamaldos 17:30. Spalio 4 d. pasaulinė vaikučių adoracijos šventė: 10 val. darželių vaikučiai...

KVIEČIAME į 42-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

Nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiouotojo Sopulingąją Motiną 2019 m. iš...

Rugsėjo mėnuo parapijoje

    Rugsėjo 6-7-8 d. – tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Rugsėjo 14 d....
< >