Bažnyčios 10 m. jubiliejaus akimirkos.

 

 

(Daugiau 10 m. jubiliejaus akimirkų spauskite čia…)

 


 

Naujai pastatytų vargonų šventinimas įvykęs 2018 m. gegužės 13 d. Vargonus šventino Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

 

(daugiau…)

Kaip švęsime Šv. Velykas

  Kaip švęsime Šv. Velykas Arkivysk. G. Grušas apie Velykų laukimą: stabdykime virusą, bet ne maldą Velykos –...

DĖKOJIMAS

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kunigai dėkoja parapijiečiams ir visiems geros valios...

KARANTINAS

Mieli parapijiečiai, skaitykite vyskupų laišką gavėniai ir vyskupų informaciją dėl sielovados karantino...

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

2020 m. kovo 19 d., šv. Juozapo iškilmė Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis Mieli...

Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui

Brangūs broliai ir seserys, Esame Gavėnios laike. Šiais metais jis labai skirtingas nuo to, ką esame patyrę anksčiau....

Balandžio mėnuo parapijoje

  Balandžio 5 d.-Viešpaties kančios-VERBŲ sekmadienis. Didysis Velykinis Tridienis-balandžio 9-10-11 dienomis....

Kovo mėnuo parapijoje

Kovo mėnuo parapijoje.   Gavėnios laike kryžiaus kelias einamas sekmadieniais 12 h. ir penktadieniais 17:30 h. Sumos...

KVIEČIAME į 45-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2020 m. iš vasario28-osios į vasario...
< >