Bažnyčios 10 m. jubiliejaus akimirkos.

 

 

(Daugiau 10 m. jubiliejaus akimirkų spauskite čia…)

 


 

Naujai pastatytų vargonų šventinimas įvykęs 2018 m. gegužės 13 d. Vargonus šventino Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

 

(daugiau…)

KVIEČIAME į 41-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

Garbiname Švč. Jėzaus Širdį ir gerbiame Nekaltąją Švč. Mergelės Motinos-Marijos Širdį 2019 m. iš birželio 28-osios...

Birželio mėnuo parapijoje

Birželinės pamaldos 17:30 val. Birželio 2 d.-Viešpaties žengimas į dangų (Šeštinės). Tėvo diena. Laiminame...

Gegužės mėnuo parapijoje

  Gegužinės pamaldos 17:30 val. Gegužės 1 d. 11 val. Bažnyčios 10-ies metų jubiliejaus atidarymas -gyva grandine...

KVIEČIAME į 40-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

KVIEČIAME į 40-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą,...

Didžioji savaitė

Verbų sekmadienis -balandžio 14 d. Šv. Mišios sekmadienių tvarka. Visose Šv. Mišiose šventinamos verbos. Verbų...

Skelbimai

  Kovo 6 d. – Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia. Iškilmingos Pelenų trečiadienio Šv. Mišios 11...

Sakramento šventė vyks gegužės 1 d.

 Sutvirtinimo Sakramento šventė vyks gegužės 1 d. 11 h.:-Dainų ir Romuvos progimnazijos; 18 h.:-Gytarių,...

KVIEČIAME į 39-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

KVIEČIAME į 39-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę...
< >