Bažnyčios 10 m. jubiliejaus akimirkos.

 

 

(Daugiau 10 m. jubiliejaus akimirkų spauskite čia…)

 


 

Naujai pastatytų vargonų šventinimas įvykęs 2018 m. gegužės 13 d. Vargonus šventino Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

 

(daugiau…)

Karantino švelninimas

  Bažnyčia atidaroma: 7:30 val.–uždaroma: 18:30 val. Šv. Mišios aukojamos: Darbo dienomis-  8 val. ir 18...

Gegužės mėnuo parapijoje

Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pamaldos:-giedama arba skaitoma Švč. M. Marijos...

Tęsiantis karantinui

Bažnyčia atidaroma: 7:45 val.–uždaroma: 18:30 val. Šv. Mišios aukojamos: Darbo dienomis- 8 val. ir 18...

Velykos parapijoje

VERBŲ SEKMADIENIO ŠV.MIŠIOS- (Balandžio5 d.) DIDŽIOJO VELYKINIO TRIDIENIO PAMALDOS- (Balandžio 9-10-11...

Kaip švęsime Šv. Velykas

  Kaip švęsime Šv. Velykas Arkivysk. G. Grušas apie Velykų laukimą: stabdykime virusą, bet ne maldą Velykos –...

DĖKOJIMAS

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kunigai dėkoja parapijiečiams ir visiems geros valios...

KARANTINAS

Mieli parapijiečiai, skaitykite vyskupų laišką gavėniai ir vyskupų informaciją dėl sielovados karantino...

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

2020 m. kovo 19 d., šv. Juozapo iškilmė Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis Mieli...
< >