Bažnyčios 10 m. jubiliejaus akimirkos.

 

 

(Daugiau 10 m. jubiliejaus akimirkų spauskite čia…)

 


 

Naujai pastatytų vargonų šventinimas įvykęs 2018 m. gegužės 13 d. Vargonus šventino Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

 

(daugiau…)

21 – OJI ŠVČ. SAKRAMENTO GAVĖNIOS EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS

 2016 m. vasario 12 d. 20.00 val. – 2016 m. vasario d. 13 d. 5.30 val. (Iš penktadienio į šeštadienį naktį).GAVĖNIOS...

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

 2016 m. vasario 11 d. (Ketvirtadienis) Dieve, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, Tave meldžiame: stiprink ligonius,...

PELENŲ DIENA

   2016 m. vasario 10 d. (Trečiadienis) „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“ (plg. Pr 3,19). Pelenų...

ŠV. AGOTA, MERGELĖ, KANKINĖ

 2016 m. vasario 5 d.(Penktadienis) Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės...

ŠV. BLAŽIEJUS, VYSKUPAS – KANKINYS

2016 m. vasario  3 d.(Trečiadienis) Šv. Mišių metu tikintieji bus laiminami Šv. Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos...

KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ – GRABNYČIOS

  2016 m. vasario 2 d. (Antradienis)    Laimindamas žvakes, kunigas meldžia Dievą:„Tegul visi, kurie šiandien...

VARGONINĖS MUZIKOS KONCERTAS

 Maloniai kviečiame į ...        Sausio 31 d. t. y. sekmadienį po Sumos Šv. Mišių, gausus būrys tikinčiųjų...

„GYVENIMAS, KOKS JIS BUVO. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“

 2016 m. sausio 26 d. (antradienį) 17.00 val. maloniai kviečiame į Chaimo Frenkelio vilą...  Šventasis, gyvenęs...
< >