Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Metai

2017 m.

  (daugiau…)

KRISTAUS KRIKŠTAS

Sausio 11 d.  Tai kilnojama data, švenčiama sekmadienį po sausio 6-osios. Tai grynai krikščioniška...

Maloniai kviečiame drauge švęsti Šv. Kalėdų liturgiją. Gruodžio mėnesį:

24 d. Kūčios. Betlėjaus prakartėlės pašventinimas, iškilmingos Kūčių vakaro Piemenėlių Šv. Mišios - 22.00...

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas Šeimos metams

Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai –...

Lapkričio mėnesio liturginiai dienos

Lapkričio mėnesio liturginiai dienos...

2014 M. LAPKRIČIO 23 D. 13.30 VAL.

2014 M. LAPKRIČIO 23 D.  13.30  VAL. ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS „CARITAS“  kviečia...

KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS „DYKUMA“

  VIEŠPATS priglaudė tave prie Savo Širdies, kaip Gerasis Ganytojas pražuvusią avelę. Tačiau JIS patraukia su...
< >