NUOLATINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

NUOLATINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

 

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METŲ PROGA

 sek-paskui-mane

tęsiama Šiaulių vyskupijos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje

2015 m. nuo birželio 3 d. 8.00 val. iki birželio 4 d. 8.00 d.

P R O G R A M A

Laikas (val.)

Programos pavadinimas

 

2015-07-03

8.00

Šv. Mišios

Šv. Mišias aukoja Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas mons. Vytautas Kadys

9.00

Rožinio malda. I-oji dalis.

Džiaugsmo slėpiniai.

Šv. Pranciškaus maldos.

Vadovauja Lietuvos Pasauliečių Pranciškonų Ordino Šiaulių regiono brolijos ministrė Genutė Marcinkutė

11.00

Rožinio malda. II-oji dalis.

Šviesos slėpiniai.

Vadovauja Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos

Marijos Legiono narė Stasė Čepaitė

13.00

Rožinio malda. III-oji dalis.

Skausmo slėpiniai.

Vadovauja Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios patarnautojas Dominykas Nomeika

15.00

Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Vadovauja Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos

Marijos Legionas

17.00

Šv. Mišios

Šv. Mišias aukoja Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos

vikaras Tomas Ūksas

17.30

Švč. Jėzaus Širdies litanija.

Atsiteisimo malda.

Kalba Šv. Mišias aukoja Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaras Tomas Ūksas

18.00

Šv. Mišios

Šv. Mišias aukoja Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos

vikaras Tomas Ūksas

19.00

Rožinio malda. IV-oji dalis.

Jėzaus Kristaus Švč. Sakramente vainikėlis.

Vadovauja Nijolė Veitaitė

21.00

Kryžiaus kelio apmąstymas ,,Dykuma“

Vadovauja tikybos mokytoja Violeta Dališanskienė

22.00

Švč. Mergelės Marijos litanija.

Pasiaukojimo malda.

Vadovauja tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė

23.00 – 8.00

Adoracija tyloje.

 

2015-07-04

8.00

Švč. Sakramento adoracijos pabaiga.

Eucharistinis palaiminimas.

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas

mons. Vytautas Kadys

Dalyvaus Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos Sumos choras, vad. Andrius Bartulis

 

Maloniai kviečiame dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje.

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos

klebonas mons. Vytautas Kadys

 

 

< >