Maloniai kviečiame drauge švęsti  Šv. Kalėdų liturgiją.  Gruodžio mėnesį:

Maloniai kviečiame drauge švęsti Šv. Kalėdų liturgiją. Gruodžio mėnesį:

24 d. Kūčios.

Betlėjaus prakartėlės pašventinimas,

iškilmingos Kūčių vakaro Piemenėlių Šv. Mišios 22.00 val.

25 d. Šv. Kalėdos.

Šv. Mišios aukojamos – 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.

26 d. Antroji Šv. Kalėdų diena.

Šv. Šeimos šventė.

Šv. Mišios aukojamos – 8.00, 9.30, 11.00 ir 18.00 val.

31 d. Padėkos Šv. Mišios už praėjusius metus18.00 val.

XIV-oji Švč. Sakramento Eucharistinė adoracijos naktis:

Pradžia 2014 m. gruodžio 31 d. 20.00 val.

Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei 21.00 val.

Šv. Mišios Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, garbei 24.00 val.

Šv. Mišias aukoja J. E. Eugenijus Bartulis.

Šv. Mišios Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, garbei

– 2015 m. sausio 1 d. 5.00 val.

Sausio mėnesį:

1 d. Naujieji Metai.

Šv. Mišios aukojamos – 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.

4 d. Trijų Karalių šventė.

Šv. Mišios aukojamos – 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.

4 d. 12.00 val. Šiaulių arenoje vyks

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė (Žiūrėti…).

http://siauliuvyskupija.lt/siauliu-vyskupijos-seimu-svente-2/

* * * * * * *

Nuoširdžiai dėkojame už maldas ir aukas,

ir taip pat už gausesnę metinę Kalėdinę auką bažnyčiai,

kurią paaukojate pasiimdami kalėdaičius šventiniam Kūčių stalui.

Šios Jūsų aukos bus skirtos Dievo šventovės išlaikymui,

grąžinimui ir aplinkos puoselėjimui.

Viltingų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2015 metų!

2

< >