LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

 

2016 m. vasario 16 d. (Antradienį)

 

Šv. Mišios aukojamos:

8.00, 10.00, 17.00 ir 18.00 val.

Šv. Mišių metu melsimės už Tėvynę ir jos žmones.

 

Lietuvos himnas – Tautiška giesmė

Lietuva, Tėvyne mūsų
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

 

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

 

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

 

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

 

 

Autorius: Vincas Kudirka, 1898 m.

 

< >