Liepos – rugpjūčio mėn.

  • Liepos 15 d. sekmadienį sumos metu 12:30 val. neopresbyteris ( naujai įšventintas kunigas ) Raimundas Šnapštys aukos Primicijų ( iškilmingas Pirmąsias Šv. Mišias) .
  • Liepos 28 d. šeštadienį Kryžių kalno atlaidų išvakarės. 19 val. kryžiaus kelias aplink Kryžių kalną.
  • Liepos 29 d. sekmadienį 15 val. Kryžių kalno atlaidai. O mūsų bažnyčioje Sumos 12:30 val. Šv. Mišių nebus.
  • Rugpjūčio 14 d. antradienį į rugpjūčio 15 d. trečiadienį Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje visą parą. Pradžia rugpjūčio 14 d. 8:00 val. Pabaiga rugpjūčio 15 d. 8:00 val.
  • Rugpjūčio 15 d. trečiadienį – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų. ( ŽOLINĖ ). Šv. Mišios vyks sekmadienių tvarka. Visose Mišiose bus šventinami derliaus vaisiai ir žolynai.

Esate visi laukiami

< >