Lapkričio – gruodžio mėn.

 • 1.    Lapkričio 22 d. – Šv. Cecilija – muzikos globėja. Meldžiamės už mūsų vargonininkus ir choristus. Juos sveikiname.
 • 2.    Lapkričio 24 d. (šeštadienį) į lapkričio 25 d. (sekmadienį) Eucharistinė Adoracijos Naktis.(EAN).
 • 3.    Lapkričio 25 d. – Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius ). Renkamos aukos kunigų seminarijai.
 • 4.    Lapkričio 28 d. – trečiadienį 18:30 val. sakralinės muzikos koncertas. : „Advento akordas“. Kamerinis choras POLIFONIJA.
 • 5.    Gruodžio 2 d. – I advento sekmadienis. Šventinami kalėdaičiai.
 • 6.    Gruodžio 8 d. Švč. M. Marijos nekaltasis prasidėjimas ( Šiaulių vyskupijos globėja ). 17 val. – susitaikinimo pamaldos. 18 val. Šv. Mišios. Atlaidų vigilija.
 • 7.    Gruodžio 9 d. – sekmadienis –Švč. M. Marijos nekaltojo prasidėjimo atlaidai. Procesija prieš sumą.
 • 8.    Gruodžio 16 d. – sekmadienį 13:30 val. Advento popietė. Dalyvauja Šiaulių r. mišrus choras „ Gija“.
 • 9.    Gruodžio 24 d. 22 val. – Kalėdų nakties Bernelių Šv. Mišios.
 • 10.    Gruodžio 25 d. Kristaus gimimas ( Kalėdos ). Šv. Mišios vyks sekmadienių tvarka.
 • 11.    Gruodžio 26 d. Kalėdų II diena. Šv. Mišios vyks sekmadienių tvarka. 13:30 val. Koncertas – : „Kalėdų šviesa „.
 • 12.    Gruodžio 31 d. į sausio 1 d. – naujametinė adoracijos naktis – EAN.

 

Esate laukiami

< >