KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ atsiteisimo intencija 2016 m. iš lapkričio 19-osios į 20-ąją Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje

ŠVENČIAUSIOJI

JĖZAUS

ŠIRDIE,

11111

TEATEINIE TAVO

KARALYSTĖ

Į MŪSŲ TĖVYNĘ

LIETUVĄ,

UŽTA

12222

NEKALČIAUSIAJAI

MARIJOS

ŠIRDŽIAI!

 4122

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

atsiteisimo intencija 2016 m. iš lapkričio 19-osios į 20-ąją

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)

Išsaugokite savąjį tikėjimą! Įrodykite, kad esate tikri krikščionys, gyvenantys Viešpaties meile!”

PROGRAMA

   20.00 – 21.00 Kryžiaus kelias Aš niekada neprisiminsiu tavo nuodėmių“.

   Vadovauja Vaikučiai, jaunimas, tėveliai., Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios jaunimo choras, vad. Rasa Kauneckaitė.

   21.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI su Vakarine Valandų liturgija.

   Vadovauja ir homiliją sako Vyskupas Eugenijus Bartulis.

   Giedos „Sandoros „ progimnazijos choras ir Šv. Cecilijos ansamblis, vad. Rolanda Kalakauskienė.

   22.00 – 23.00 Džiaugsmo slėpiniai . Vadovauja katechetės Violeta Dališanskienė ir Nijolė Melinienė.

   23.00 – 24.00 Šviesos slėpiniai. Vadovauja Laisvos ir Viktoro Jankauskų šeima.

   00.00 ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI su Aušrine Valandų liturgija.

   Vadovauja ir homiliją sako kun. Donatas Grigalius.

   Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Pranciškus Alseika.

   1.00 – 2.00 Kančios slėpiniai. Vadovauja Pasauliečių Pranciškonų Ordino nariai, Ats. Liudmila Juciuvienė.

   2.00 – 3.00 Garbės slėpiniai. Vadovauja Laisva Jankauskienė etc.

   3.00 – 4.00 Gailestingumo vainikėlis. Vadovauja Švč. M. Marijos Aušros Žvaigždės Legiono nariai. Vadovė Nijolė Veitaitė.

   4.00 – 5.00 Mąstymas „ Gailestingieji šventieji“. Katechetė Nijolė Pankrotovaitė. „Saulėtekio“ gimnazija.

   5.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS GARBEI su Rytmetine Valandų liturgija.

   Vadovauja ir homiliją sako kleb. kun. teol. lic. Saulius Paliūnas.

   Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Kornelijus Luotė.

< >