KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ – GRABNYČIOS

KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ – GRABNYČIOS

  

2016 m. vasario 2 d. (Antradienis)

 

   Laimindamas žvakes, kunigas meldžia Dievą:
„Tegul visi, kurie šiandien bažnyčioje gėrisi žvakių spindesiu, laimingai pasieks tavo garbės šviesą danguje“.

 

2

 

Prabėgus džiugiam Kalėdų laikui, ir keliaujant toliau liturginių metų kalendoriumi,

reikėtų pažvelgti į vasario 2 d. pasitiksiančią neeilinę šventę

Jėzaus paaukojimą, liaudyje vadinama Grabnyčiomis.

 

3

 

Vasario 2 – ąją taip pat minima Pašvęstojo gyvenimo diena.
Melsimės už kunigus, vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į dvasinį gyvenimą.

 

Šv. Mišios aukojamos:
8.00,  10.00 (procesija su žvakėmis),  17.00 ir 18.00 val.
Žvakės bus šventinamos prieš kiekvienas Šv. Mišias.

 

Akimirkos iš :
KRISTAUS  PAAUKOJIMO  ŠVENTĖS – GRABNYČIŲ
2015 m. vasario 2 d.
8.00 ir 10.00 val. Šv. Mišios

Nuotraukas žiūrėti čia:

< >