Kovo mėnuo parapijoje

Kovo mėnuo parapijoje.

 

  1. Gavėnios laike kryžiaus kelias einamas sekmadieniais 12 h. ir penktadieniais 17:30 h. Sumos metu giedami „Graudūs verksmai“.
  2. Kovo 20 d. „24 valandos Viešpačiui“.
  3. Susitaikinimo pamaldos-gavėnios rekolekcijos:
  4. Saulėtekio, Šiaulių universiteto, Lieporių ir Romuvos gimnazijų bendruomenėms kovo 20 d. (penktadienį) 13:00.-Vienuolio kapucino Vincento Tamošausko bendravimas su jaunimu.

13:45. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

  1. Kovo 21 d. (šeštadienį) 16 h. besiruošiančių priimti I Šv. Komuniją išpažintis ir 17 h. besiruošiančių sutvirtinimo sakramentui ir suaugusiųjų išpažintis. 18 h. Šv. Mišias aukos vienuolis kapucinas Vincentas Tamošauskas.
  2. Kovo 22 d. (sekmadienį)-rekolekcijų 3–ioji diena. Rekolekcijų vadovas kapucinų vienuolis Vincentas Tamošauskas.

 

Esate laukiami.

< >