Istorija

pirma

Bažnyčia įkurta 1993 m. spalio mėn. buvusiuose, nebaigtose statyti „Nuklono“ kultūros namuose. Šiaulių vyskupija šį pastatą gavo veltui iš miesto valdžios, bankrutavus „Nuklono“ gamyklai. Miesto valdžia nežinodama, ką daryti su nebaigtu statyti „Nuklono“ pastatu, nusprendė bent laikinai juos perduoti bažnyčiai. Tas „laikinumas“ užtruko daugiau nei dešimtmetį. Vienuolika metų, 1995-2006 m., Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčios tikintieji Šv. Mišių klausė, tuokėsi ir vaikus krikštijo salėje, statytoje „Nuklono“ kultūros namams. Šis didžiulis statinys taip ir nebuvo užbaigtas – vienoje šio pastato pusėje buvo įkurtas šventorius, o kitoje švilpė vėjai. Apie 2004 m. vyskupijoje apsilankė Vilniaus įmonės VITI atstovai, norėję įsigyti pastatus ir greta esančiame sklype pastatyti prekybos centrą.

 

Vyskupijoje lankėsi ir „VP Market“ (Vilniaus prekyba) atstovai. Tuo metu bažnyčios pastatas su sklypu buvo vertinamas keliais milijonais litų, nes buvo patrauklioje vietoje.

 

2006 rugsėjo 1 d. sklypą su buvusio „Nuklono“ pastatu įsigijo „Vilniaus prekyba“. 2006 m. lapkričio 5 d., sekmadienį, buvo aukojamos paskutinės Šv. Mišios. Paskutiniąsias pamaldas „Nuklono“ kultūros namų patalpose laikė Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios parapijos klebonas Šiaulių Dekanas Vytautas Kadys. Iškilmingos mišios prasidėjo 12 val. 30 min, o po jų tikintieji iškilminga procesija patraukė į naujas patalpas Aido g. 16a. Jose pasitikęs Šiaulių vyskupas pašventino naująsias patalpas, pasakė padrąsinantį žodį.

 antroji

2006 m. lapkričio 5 d., sekmadienį bažnyčia persikėlė į kitas laikinas patalpas – buvusios Dainų vaikų poliklinikos pirmą aukštą. Naujosiose patalpose įkūrė raštinę, įrengė porą kambarėlių, skirtų kunigo ir diakono gyvenimui. Buvusi Dainų vaikų poliklinika buvo tinkamesnė nei kokios nors mokyklos salė. Ritualinių paslaugų firmų į polikliniką nekėlė. Savivaldybei nenusprendus antrasis ir trečiasis aukštai buvo nenaudojami ir tušti. Laikinosios bažnyčios kaimynai tapo greitosios pagalbos tarnyba, įsikūrusi taip pat pirmajame pastato aukšte. Laikinoji bažnyčia turėjo gyvuoti, kol pastatys naująją. Naujoji Švč. Mergelės Marijos Nekalto bažnyčia buvo numatyta pastatyti BMX dviračių trasos vietoje, prie Lyros ir Gegužių gatvių sankirtos. Numatoma statybos pabaiga buvo 2009 metų rugsėjį.

 trecioji

Naujosios bažnyčios ansamblio Šiauliuose, Lyros-Gegužių gatvių kampe, statybos prasidėjo 2008 m. rugpjūčio pradžioje. Projekto autoriai – Šiaulių vyskupijos skelbtą uždarą konkursą laimėję įmonės „Proporcija“ architektai Darius Jakubauskas ir Andrius Vernys, prieš kelerius metus projektavę Švč. Benedikto vienuolyną Palendriuose (Kelmės r.).

 

2008 metų rugsėjo 13 dieną iškilmingose Šv. Mišiose pašventintas sklypas ir naujosios bažnyčios kertinis akmuo. Šv. Mišias atvirame ore, šalia bažnyčios pamatų, aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir kiti vyskupijos kunigai.

 

Buvo paruošta 97 arų teritorija, kurią reikėjo pakelti pusantro metro, kad susilygintų su „Beržynėlio“ parko reljefu. Bažnyčios statybos koordinatoriumi pasirinkta bendrovė „Eriadas“. Tuometinė projekto sąmatinė vertė — 10 milijonų litų. Bažnyčios plotas — 1100 kvadratinių metrų. Čia vienu metu gali melstis per 700 maldininkų. Bažnyčios aukštis — 18,5 metro, o kryžiaus smailė — 30 metrų. Taupumo sumetimais atsisakyta statyti atskirą varpinę. Bažnyčios ansamblį juosia 0,5-2,5 metrų aukščio lenktos tvoros, suformuosiančios dvi erdves. Monolitinės gelžbetonio sienos dengtos šviesaus akmens plokštėmis, o maldos namų viduje įrengta dešimt klijuoto medžio kolonų ir medinis skliautas. Švenčiausiosios Mergelės Marijos skulptūra pastatyta už centrinio altoriaus. Šviesa į bažnyčią sklinda ne tik per šoninius fasado langus, bet ir per lubose įrengtus12 švieslangių. Šiauliuose pastatytos ketvirtosios katalikų bažnyčios pašventinimas vyko 2009 metų gruodžio 6-ąją.

 

Bažnyčios konsekracija

2010 m. rugsėjo 26 d. pašventinti naujieji parapijos namai. Šiuose namuose įkurtos 4 katalikiškos klasės besiruošiantiems Pirmajai komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, Carito, parapijos salės, laidojimo namai (2 šarvojimo salės: Dievo gailestingumo ir Marijos užtarimo).

< >