Gegužės mėnuo parapijoje

 

  1. Gegužinės pamaldos 17:30 val.
  2. Gegužės 1 d. 11 val. Bažnyčios 10-ies metų jubiliejaus atidarymas -gyva grandine apkabinsime bažnyčią-„Mes mylime bažnyčią“. Agapė šventoriaus kiemelyje. Sutvirtinimas 11 ir 18 val.
  3. Kviečiame visus ir ypatingai Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančius jaunuolius gegužės 3 d. ( penktadienį ) 12 val. į piligriminį žygį nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną. Jaunimas registruojasi pas tikybos mokytojus.
  4. Gegužės 5 d.-Motinos diena. Už mirusias motinas Šv. Mišios 18 val.
  5. Gegužės 10 d.–Giesmių pynė Marijai. Pradžia 10 val.
  6. Gegužės 12 d.-Gerojo Ganytojo sekmadienis. Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus. Renkamos aukos kunigų seminarijai.
  7. Parapijoje steigiama stalo teniso žaidimo grupės.

( vaikų, jaunimo, suaugusiųjų). Registruokitės zakristijoje arba klebonijos raštinėje.

Esate laukiami

 

< >