Gegužės mėnuo parapijoje

  • Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pamaldos:-giedama arba skaitoma Švč. M. Marijos litanija, kalbama Šv. Bernardo malda “Atsimink“, giesmė „Sveika, Marija“ arba „Marija, Marija“.

  • Gegužės 3 d.-Motinos diena. Maldų už pašaukimus diena.

  • Nuo gegužės 2 d. vakaro iki gegužės 10 d. visose Šv. Mišiose melsimės jūsų aukotojų intencijomis už gyvas ir mirusias motutes.

  • Gegužės 13 d.-Fatimos Švč. Mergelė Marija.

  • Gegužės 24 d.–Šeštinės.(VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ).

< >