GAVĖNIOS  ŠV. REKOLEKCIJOS

GAVĖNIOS ŠV. REKOLEKCIJOS

 

2016 m. kovo 12 – 13 d.

 

Kovo 12 d. (šeštadienį)  18.00 val. 

GAVĖNIOS ŠV. REKOLEKCIJOS PRASIDĖS

SUSITAIKINIMO PAMALDOMIS.

 

Kovo 13 d. (sekmadienį) 

2-oji GAVĖNIOS ŠV. REKOLEKCIJŲ DIENA 

Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka.

 

Šv. Rekolekcijas ves kunigas Kęstutis Brilius MIC

< >