GAVĖNIOS ŠV. REKOLEKCIJOS

GAVĖNIOS ŠV. REKOLEKCIJOS

Kovo 21 – 22 d.

 

Kovo 21 d. (šeštadienį) 18:00 val.
SUSITAIKINIMO PAMALDOMIS PRASIDĖS
GAVĖNIOS ŠV. REKOLEKCIJOS
Rekolekcijas ves kun., teol. lic. Gintaras Blužas OFS

Kovo 22 d. (sekmadienį)
2-oji GAVĖNIOS ŠV. REKOLEKCIJŲ DIENA
Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka

< >