GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS ŠVENTŲJŲ DURŲ ATIDARYMO IŠKILMĖS

GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS ŠVENTŲJŲ DURŲ ATIDARYMO IŠKILMĖS

 

 

nuotrak

 

 Gruodžio 8 dieną, popiežiui Pranciškui atvėrus Šv. Petro Bazilikos Šventąsias duris, vyskupai visame pasaulyje atidarys savo katedrų ir kitų Gailestingumo metų šventovių Šventąsias duris. Šia proga popiežius Pranciškus įgaliojo vyskupus suteikti Popiežiškąjį palaiminimą du kartus: Šventųjų Durų atidarymo ir jų uždarymo Mišiose. Tai bus dar viena paskata per Jubiliejų patirti Gailestingumą, artimiau pajusti Dievo, kaip rūpestingo Tėvo, visus priimančio ir nieko neatmetančio meilę. Kiekvienas tikintysis tegul tampa apčiuopiamu Dievo švelnumo įrankiu, sakė arkivyskupas Fisichella drauge primindamas ką parašė pats popiežius Gailestingumo jubiliejaus skelbimo bulėje: kur yra Bažnyčia, visur būtų regimas Tėvo gailestingumas. Mūsų parapijose, bendruomenėse, organizacijose ir sąjūdžiuose, t. y. visur, kur yra krikščionys, kiekvienas turi surasti gailestingumo oazes. (Vatikano radijas)

 

III ADVENTO SEKMADIENIS

SEKMADIENIS,

KURIS TRADICIŠKAI VADINASI

,,GLAUDETE“ (,,Džiūgaukite“)

 

3

 

Gruodžio 13 d. visose Lietuvos vyskupijų katedrose ir šventovėse vyks Gailestingumo Jubiliejaus Šventųjų durų atidarymo iškilmės (žiūrėti čia) ir (žiūrėti čia)

< >