Dvasininkai

  • Klebonas teol.lic. Saulius Paliūnas – įšventintas kunigu  1991 05 30. Paskirtas klebonu  2016 06 23.
  • Kun. vikaras Stanislovas Žukauskis 1961 02 18  1988 05 29  2016 06 28
  • Kun. vikaras Donatas Grigalius 1988 05 30  2013 06 26  2016 06 23
< >