2016 m. birželio 11-osios d. SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

        2016 m. birželio 11 d. (šeštadienį) J. E. Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas, suteikė mūsų parapijos...

2016 m. birželio 10-osios d. SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

   2016 m. birželio 10 d. (penktadienį) J. E. Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas, suteikė mūsų parapijos 80...

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS

Devintinės2016 m. gegužės 29 d.Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo – šventė, iškilmingai švenčiama sekmadienį po Švč....

VELYKINIŲ KONCERTŲ CIKLAS ,,VELYKŲ ŠVIESA“

 2016 m. Antrąją Šv. Velykų dieną mūsų bažnyčioje prasidėjo Velykinių koncertų ciklas ,,VELYKŲ...

KŪČIOS – KRISTAUS GIMIMO IŠVAKARĖS

2015 m. Greitai praėjo Adventinis laikotarpis, tai keturių sekmadienių laikotarpis ruoštis Šv. Kalėdoms. Pagaliau...

BETLIEJAUS TAIKOS UGNIS ĮŽIEBTA IR MŪSŲ BAŽNYČIOJE

 IV Advento sekmadienio išvakarėse, t. y. šeštadienį 2016 m. gruodžio 19 d., prieš 18.00 val. vakarines Šv. Mišias, į...

Akcija „Renkuosi gyvybę“

Spalio 29 d. dieną įvyko renginys - akcija "RENKUOSI GYVYBĘ"18.00 val. buvo aukojamos Šv. Mišios už negimusią gyvybę, o...

18-OJI ŠVČ. SAKRAMENTO EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS

,, Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti:aš jus atgaivinsiu!.“ (Mt 11, 27-30). Šia Evangelijos...

TRYLIKTASIS TARPTAUTINIS PILIGRIMINIS ŽYGIS IŠ KRYŽIŲ KALNO Į ŠILUVĄ

 Rugsėjo 4-5-6 d. ,,Palaminti turintys vargdienio dvasią:jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5,3)       Rugsėjo 4 d.,...
< >