Liepos 15 d. Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios...

Liepos 12 d. Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas

Tik paduodami žmonėms tikrąją tiesą, mūs šventą katalikišką tikėjimą visam platume, visam pilnume, visoje grožėje...

Liepos 11 d. Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas

Liepos 11 dieną Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minimas šv. Benediktas – Vakarų Bažnyčios vienuolystės tėvas ir...

Liepos 3 diena – Šv. Tomas, apaštalas

Apaštalas Tomas yra minimas visose keturiose Evangelijose. Pirmosiose trijose – Mato, Luko ir Morkaus – jis minimas kartu su...

Liepos 2 diena – Švč. Mergelė Marija, Krikščioniškų Šeimų Karalienė

Mt 8, 28–34 „Ko tau iš mūsų reikia, Dievo Sūnau?! Atėjai pirm laiko mūsų kankinti?“. Šios dienos...

Šventieji apaštalai Petras ir Paulius

Birželio 29 d. - Petrinės (Liaudyje). Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka. Šventasis Petras - tai popiežių...

Birželio 24 d. Šv. Jonas Krikštytojas

Jonas Krikštytojas yra paskutinis ir didžiausias Senojo Testamento pranašas. Jo pagrindinė misija buvo nurodyti į ateinantį...

Birželio 15-oji Šv. Trejybė

Kai pasaulio sukūrimo priešistorėje Dievo aukščiausiame prote ir meile perpildytoje širdyje nuo amžių glūdinti mintis...

ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖ Kovo 19 d.

Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00, 17.00  ir 18.00 val.   Juo­za­pas yra Ma­ri­jos su­ža­dė­ti­nis,...
< >