Tarptautinis muzikos festivalis „Resurrexit“

Balandžio 4-11 dienomis Šiauliuose vyko tarptautinis muzikos festivalis „Resurrexit“. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo...

Ciklas „Kultūros vakarai“

Lapkričio 23 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje surengtas ciklo „Kultūros vakarai“ papildomas...

Naujieji parapijos namai

Rugsėjo 26 d. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios ir pašventinti...

Šventė, skirta mokslų metų pradžiai

Rugpjūčio 27 dieną Šiaulių vyskupijoje įvyko tradicinė šventė, skirta mokslų metų pradžiai. Šiais mokslo metais...

Rugsėjo 1-oji

Rugsėjo 1 d. naujųjų mokslo metų proga bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už Šiaulių katalikiškos „Sandoros“...

Kryžių kalno atlaidai

Liepos 24-25 d. Kryžių kalne buvo švenčiami tradiciniai Kryžių kalno atlaidai. Tačiau šie išsiskyrė tuo, kad buvo...

Paskirtas vikaras

Kun. Tomas Ūksas paskirtas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaru. Liepos 18 d. kun. Tomas...

Iškilmingai užbaigti Kunigų metai

Birželio 29 dieną Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilme buvo iškilmingai užbaigti Kunigų metai Šiaulių vyskupijoje....

„Kelkis ir eik“

Birželio 26-27 dienomis Panevėžyje vyko Lietuvos jaunimo dienos „Kelkis ir eik“. Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų...
< >