Birželio mėnuo parapijoje

  • Birželinės pamaldos 17:30 val.
  • Birželio 2 d.-Viešpaties žengimas į dangų (Šeštinės). Tėvo diena. Laiminame tėvus. Už mirusius tėvus Šv. Mišios 18 val.
  • Birželio 9 d. Šventosios Dvasios atsiuntimas ( Sekminės). Procesija prieš sumą.
  • Birželio 23 d. ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės).Šventinami žolynai, laiminame šeimas bei vaikus. Devintinių procesija po sumos.
  • Birželio 28-29 d. EAN-41. (Eucharistinė Adoracijos naktis.)
  • Birželio 29 d. 12.00 val. Šiaulių katedroje vyks diakonų šventimai.
  • Parapijoje steigiama stalo teniso žaidimo grupės.( vaikų, jaunimo, suaugusiųjų). Registruokitės zakristijoje arba klebonijos raštinėje.

Esate laukiami

< >