Birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena.

Birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena.

Nebūkime abejingi Tautos praradimams, artimųjų išgyvenimams tremtyje, nebūkime abejingi Lietuvos ateičiai, pabuskime patys ir pažadinkime kitus iš dvasinės krizės.


„Išlydėkit varpais tūkstantmečius karų,
Pasitikit varpais tūkstantmetį taikos.
Išlydėkit, kas sena, pasitikit, kas nauja…
Išlydėkite melą, pasitikite tiesą varpais“
(A.Tennyson)

Maloniai kviečiame į susikaupimo vakarą – koncertą ,,Ašara Dievo aky“, skirtą Gedulo ir Vilties dienai,

kuris įvyks birželio 13 d. 18.30 val.

Dalyvaus atlikėjai ir solistai:

Kristina Vaičiukienė (sopranas), Beata Smiltinikienė (sopranas), Rita Daukantaitė (mezzo sopranas), Juozas Janužas (tenoras), Virginijus Butvila (bosas), aktorė Nomeda Bėčiūtė, Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vad. G. Brūzga). Koncerto dirigentas Sigitas Vaičiulionis.

Gedulo ir Vilties dienos išvakarėse, birželio 13 d. 18.00 val. buvo aukojamos Šv. Mišios už tremtinius ir visus žuvusius už Tėvynės Laisvę ir Nepriklausomybę.

Po Šv. Mišių vyko susikaupimo vakaras – koncertas ,,Ašara Dievo aky“.

Keletas fragmentų iš koncerto…

< >