Balandžio mėnuo parapijoje

 

  1. Balandžio 5 d.-Viešpaties kančios-VERBŲ sekmadienis.
  2. Didysis Velykinis Tridienis-balandžio 9-10-11 dienomis. Pamaldos ir Šv. Mišios 18 h.
  3. Balandžio 12 d.-Viešpaties Prisikėlimas (VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8:00 h. Kitos Šv. Mišios-11:00; 12:30 ir 18 h.
  4. Balandžio 13 d.-Velykų 2 diena. Šv. Mišios sekmadienių tvarka. Šventiniai koncertai. Sekite reklamą.
  5. EAN-46. Eucharistinė Adoracijos Naktis iš balandžio 17 d. penktadienio į balandžio 18 d. šeštadienį.
  6. Balandžio 19 d.-Dievo Gailestingumo sekmadienis.
  7. Balandžio 22 d. 18:30 h. koncertas.
  8. Balandžio 26 d. sekmadienį 18:30 h. koncertas.

 

                                          Esate laukiami.

< >