Aukų dėžutė

PRAŠYMAS

„ Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldą kaip atlyginimą. Tarnaukite Viešpačiui Kristui! “

 Kol 3, 23-24

 

Dėl  2 %  gyventojų pajamų mokesčio pervedimo :

 

Jeigu šiemet nuspręstumėte 2% GPM skirti Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai, tai galite padaryti iki 2019 m. gegužės 1 d., užpildytą formą FR 0512(04 versija),nunešdami į Mokesčių inspekciją arba deklaruodami internetu.

Primename, kad pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą galite teikti paramą be papildomų materialinių išlaidų. Nepateikus 2% Gyventojų pajamų mokesčių deklaracijos, parama lieka Valstybei, o ne jūsų pasirinktai įstaigai.

Iš anksto dėkojame už Jūsų darbus, daromus iš širdies.

Kiekvieną sekmadienį ir švenčių dienomis mūsų bažnyčioje aukojamos Šv. Mišios už parapijiečius ir bažnyčios geradarius bei rėmėjus.

 

PARAMĄ GALITE PRAVESTI ELEKTRONINIU BŪDU :

Elektroninę FR0512 formos versiją galite užpildyti šioje svetainėje: http://deklaravimas.vmi.lt

 

POPIERINIO VARIANTO BŪDU PILDOMOS FORMOS PAVYZDYS:

 

Pildydami FR0512 formą didžiosiomis raidėmis ,įrašykite:

1 laukelyje – savo asmens kodą,

2 laukelyje -telefono numerį,

3V laukelyje -vardą,

3P laukelyje -pavardę,

4 laukelyje -adresą,

5 laukelyje – mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus, už kuriuos prašote pervesti pajamų mokesčių dalį )

6S laukelyje – pažymėti  ženklu „ X

E1 laukelyje – skaičių 2

E2 laukelyje 192057666 (parapijos identifikacinis numeris ( kodas))

E3 laukelyje – ŠIAULIŲ ŠVČ.M.M. N.P. PARAPIJA

E4 laukelyje – 2 (procentais )

E5 laukelyje -laikotarpį, kai mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus.

Formą taip pat galite gauti Parapijos Raštinėje arba Zakristijoje.

 

REKVIZITAI PARAMAI PRAVESTI:

LT48 7180 0000 0170 0219 – AB Šiaulių bankas

LT32 7300 0100 0239 3246 – AB Swedbank

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

Įmonės kodas: 192057666

Gegužių g.57 , LT- 78327, Šiauliai

Telefonai pasiteiravimui: 841.500010 ; +370677.34177

 

Telaimina Dievas tolimesnį Jūsų darbą, kad buvote jautrūs mūsų prašomiems žodžiams ir siekiams.

Tik meilė ir supratimas gali prikelti pasaulį kilnesniam gyvenimui.

< >