Aukų dėžutė

PRAŠYMAS

Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldą kaip atlyginimą. Tarnaukite Viešpačiui Kristui! “

Kol 3, 23-24

Dėl 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio pervedimo :

Primename, kad pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams, bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.). Jei šia teise nepasinaudosite, pinigai liks valstybės biudžete ir bus panaudojami valstybės nuožiūra.

Gyventojų kasmet pajamų mokesčiu skiriamos pajamų mokesčio dalys pasikeitė sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamas GPM bei socialinio draudimo įmokas, dirbančių asmenų darbo užmokestis „ant popieriaus“ padidintas 1,289 karto.

Gyventojams, kurie anksčiau pateiktuose prašymuose iš karto nurodė norintys pajamų mokesčio dalį skirti toms pačioms organizacijoms ne tik šiais, bet ir kitais metais ar maksimaliam laikotarpiui, pateiktų prašymų tikslinti nereikės. Skirtos pajamų mokesčio dalys bus perskaičiuotos, tad 2020 m. ir vėlesniais metais pasirinktoms organizacijoms bus pervedama tokia pat pajamų mokesčio dalis nuo asmens sumokėtų mokesčių.

Jeigu šiemet nuspręstumėte 1,2% GPM skirti Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai, tai galite padaryti iki 2020 m. gegužės 4 d., užpildytą formą FR 0512(04 versija),nusiųsdami į Mokesčių inspekciją arba deklaruodami internetu.

Elektroninę FR0512 formos versiją galite užpildyti šioje svetainėje: http://deklaravimas.vmi.lt

FR05124

Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Iš anksto dėkojame už Jūsų darbus, daromus iš širdies.

Karantino metu(balandžio mėn.)sekmadieniais ir švenčių dienomis už uždarų durų mūsų bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už parapijiečius ir bažnyčios geradarius bei rėmėjus.

Po karantino ta pačia intencija šv. Mišias aukosime kiekvieną sekmadienį ir švenčių dienomis.

PARAMĄ GALITE PRAVESTI ELEKTRONINIU BŪDU :

REKVIZITAI PARAMAI PRAVESTI:

LT48 7180 0000 0170 0219 – AB Šiaulių bankas

LT32 7300 0100 0239 3246 – AB Swedbank

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

Įmonės kodas: 192057666

Gegužių g.57 , LT- 78327, Šiauliai

Telefonai pasiteiravimui: 841.500010 ; +370677.34177

Telaimina Dievas tolimesnį Jūsų darbą, kad buvote jautrūs mūsų prašomiems žodžiams ir siekiams.

Tik meilė ir supratimas gali prikelti pasaulį kilnesniam gyvenimui.

Jūsų klebonas kun. teol. lic . SAULIUS PALIŪNAS

< >