18-OJI ŠVČ. SAKRAMENTO EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS

18-OJI ŠVČ. SAKRAMENTO EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS

1

,, Ateikite pas mane visi,

kurie vargstate ir esate prislėgti:

aš jus atgaivinsiu!.“ (Mt 11, 27-30).

 

Šia Evangelijos ištrauka pagal Matą,

mūsų bažnyčioje prasidėjo

18-OJI ŠVČ. SAKRAMENTO EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS,

    kurios intencija:    

(atsisiųsti pilną informaciją)

 

 

< >